VEILIGHEID EN PREVENTIE

Waarom is barrièrevrij wonen zo belangrijk?

VEILIGHEID EN PREVENTIE

Waarom is barrièrevrij wonen zo belangrijk?

De laatste jaren heeft er een verandering in de manier van denken plaatsgevonden.

Steeds meer mensen beginnen te beseffen hoe belangrijk barrièrevrij wonen is. Of het nu gaat om tijdelijke omstandigheden, zoals het gebruik van een kinderwagen, leeftijdsgebonden veranderingen of (tijdelijke) fysieke beperkingen: wie er zelf mee te maken krijgt, weet hoe moeilijk het dagelijks leven kan zijn als de toegang tot een gebouw of ruimte bemoeilijkt wordt.

Er zijn verschillende factoren die ertoe hebben geleid dat toegankelijkheid tegenwoordig niet meer wordt gezien als een lastige wens, maar als een meerwaarde voor alle gebruikers:

 • Vergrijzing: Het toenemende aantal ouderen dat zelfstandig thuis blijft wonen heeft ertoe bijgedragen dat er meer aandacht is voor barrièrevrij wonen. Steeds meer mensen ervaren zelf hoe belangrijk dat is.
 • Meer comfort: Mensen van alle leeftijden erkennen het gemak van een barrièrevrije omgeving en waarderen deze nieuwe norm. Zodra je het eenmaal hebt ervaren wil je niet anders meer.
 • Diversiteit en inclusie: We beseffen steeds meer dat diversiteit en inclusie een voordeel zijn. Barrièrevrij wonen bevordert de maatschappelijke integratie en zorgt ervoor dat iedereen gelijk wordt behandeld.
 • Innovatieve producten: De groeiende vraag naar barrièrevrij wonen heeft ertoe geleid dat steeds meer fabrikanten producten ontwikkelen die comfort, een aantrekkelijk design en hoge kwaliteit combineren. Hierdoor wordt toegankelijkheid niet langer gezien als een compromis, maar als een kans om innovatieve oplossingen te bedenken.

Deze veranderde mindset laat zien dat barrièrevrij wonen niet alleen relevant is voor mensen met een beperking, maar zelfs een cruciale stap is in de richting van een inclusieve en diverse samenleving.

Senior female with disability sitting in manual wheelchair and looking out of the window
Wohnraum_Schiebetueren

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR EEN BARRIÈREVRIJE WOONRUIMTE?

Barrièrevrije woonruimtes zijn appartementen, huizen of gebouwen die zo zijn ontworpen dat mensen met verschillende fysieke mogelijkheden, mobiliteitsbeperkingen of andere beperkingen ze zonder grote problemen kunnen betreden, bewonen en gebruiken. Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht hun individuele behoeften of beperkingen, gelijke toegang heeft tot een ruimte of tuin en dus een zelfstandig leven kan leiden.

Reading corner by the window with nature view 3d render there are concrete wall decorated with wooden bookshelves

Wat is de meerwaarde van barrièrevrije kozijnen?

Barrièrevrije kozijnen, ook wel schuifdeuren genoemd, zijn speciaal ontworpen om de toegang en het gebruik ervan voor mensen met een lichamelijke beperking of beperkte mobiliteit te vergemakkelijken en zo hun levenskwaliteit te verbeteren. Het belangrijkste kenmerk van deze schuifdeuren is dat ze soepel lopen; ze zijn zonder veel moeite te openen en te sluiten, waardoor ze vooral een ideale oplossing zijn voor mensen met beperkte kracht of mobiliteit.

De dorpel of het onderste deel van het kozijn is laag gehouden of zelfs geheel weggelaten om struikelgevaar te voorkomen en de toegang voor rolstoelen, rollators of mensen met loophulpmiddelen te vergemakkelijken. De handgrepen en bedieningselementen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk vast te pakken zijn, ook voor mensen met beperkte grip of kracht. Er zijn zelfs ergonomische handgrepen en deurkrukken verkrijgbaar.

De eenvoudig te hanteren vergrendelingssystemen zijn gebruiksvriendelijk, maar bieden toch een effectieve bescherming tegen ongeoorloofde toegang. De kozijnhoogte en bedieningshoogte bij elektronisch bediende deuren zijn zo ontworpen dat ze ook goed te gebruiken zijn door mensen in een rolstoel of mensen met een kleine lichaamslengte.

Bovendien kunnen barrièrevrije kozijnen gemakkelijk van binnen en van buiten worden schoongemaakt. Contrastrijke ontwerpelementen vallen meer op, zodat mensen met een visuele beperking de kozijnen en bedieningselementen beter herkennen. Over het algemeen vormen barrièrevrije kozijnen een belangrijk onderdeel van het overkoepelende concept van barrièrevrije woningen en ruimtes. Dit concept is specifiek gericht op het bevorderen van de participatie en zelfstandigheid van mensen met een beperking.

Side view of attractive woman with special needs sitting at table and working on wireless laptop. Husband with daughter playing on computer. Concept of disability, freelance and family support.

KENMERKEN VAN EEN BARRIÈREVRIJE WOONRUIMTE:

Traploze toegang: geen treden of drempels, dus eenvoudigere toegang voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.

Brede deuren en gangen: voldoende ruimte voor rolstoelen en hulpmiddelen.

Gebruiksvriendelijke voorzieningen: makkelijk te bedienen schakelaars en handgrepen, ook bereikbaar vanuit een rolstoel.

Voldoende bewegingsoppervlak: veel ruimte in de kamers, geen obstakels door meubels.

Noodoproepsystemen: mogelijkheid om in geval van nood snel hulp in te roepen.

Wat zijn barrièrevrije voordeuren?

Barrièrevrije voordeuren zijn deuren die speciaal zijn ontworpen om de toegang te vergemakkelijken voor mensen met verschillende soorten lichamelijke beperkingen of met beperkte mobiliteit. Deze deuren elimineren obstakels en vergemakkelijken de toegang tot een gebouw voor alle mensen, ongeacht hun fysieke mogelijkheden. Hieronder staan enkele kenmerken van barrièrevrije voordeuren:

 • Brede deuropening: barrièrevrije voordeuren zijn meestal breder dan traditionele voordeuren om voldoende ruimte te bieden voor rolstoelgebruikers, rollators of mensen met loophulpmiddelen.
 • Lage dorpel: de deurdorpel moet laag of zelfs helemaal weggelaten zijn om struikelgevaar te voorkomen; iets wat vooral belangrijk is bij mensen met beperkte mobiliteit.
 • Soepele werking: barrièrevrije voordeuren moeten zonder veel kracht gemakkelijk te openen en te sluiten zijn. Dit kan worden bereikt door het gebruik van speciale scharnieren, deurdrangers of automatische deuropeners.
 • Handgrepen en bedieningselementen: de deurgrepen of -krukken moeten zo zijn ontworpen dat ze gemakkelijk vast te pakken en te gebruiken zijn, zelfs voor mensen met beperkte behendigheid of kracht.
smart-home-fingerprint
Familie_glücklich_Haustür
 • Veiligheid: barrièrevrije voordeuren moeten veilig zijn en voorzien zijn van vergrendelingssystemen die gemakkelijk te bedienen zijn, maar die tegelijkertijd ook goed beschermen tegen ongewenste indringers.
 • Deuropener: in sommige gevallen kunnen automatische deuropeners of schuifdeuren worden gebruikt om de toegang voor personen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken.
 • Contrasterende vormgeving: Net als bij barrièrevrije kozijnen kunnen contrasterende kleuren of markeringen op de deur ertoe bijdragen dat deurgrepen, sloten en andere bedieningselementen beter herkenbaar zijn, vooral voor mensen met een visuele beperking.
 • Verlichting: goede verlichting bij de voordeur kan de herkenbaarheid van de deur en de details ervan verbeteren en zo de veiligheid voor alle gebruikers verhogen.

In Duitsland maken barrièrevrije voordeuren deel uit van de algemene inspanningen om barrièrevrije ruimtes in gebouwen te realiseren, terwijl in Nederland barrièrevrij wonen al verplicht is. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat mensen met een beperking of mobiliteitsprobleem dezelfde toegangsmogelijkheden hebben als alle anderen. Bovendien bevordert het de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van deze mensen. En vanzelfsprekend geldt dat natuurlijk ook voor de eigen woning.